تلاش عده‌ای برای اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در یزد / واکنش روحانی به شعارها: صدای شما مردم، صدای این چند نفر نیست

    تلاش عده‌ای برای اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در یزد / واکنش روحانی به شعارها: صدای شما مردم، صدای این چند نفر نیست / نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده‌ای معدود بلند شود / با سروصداکردن درباره مقابله با فساد مالی، سر مردم کلاه نمی‌رود ...

    Go to TOP
    Go to TOP